Przetargi - Zamówienia Publiczne

Tytuł Autor Odsłony
WSZSL/DZ-53/17 - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA roboty budowlane dla zadania pn.: „MODERNIZACJA GAZOWEJ KOTŁOWNI PAROWEJ ORAZ WYKONANIE NOWYCH RUROCIĄGÓW PAROWYCH I KONDENSATU NA TRASIE KOTŁOWNIA PAROWA – ODBIORNIKI PARY W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNY Udostępniony przez: Kinga Frąckiewicz Odsłon: 237
WSZSL/DZ-45/17 Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlano –wykonawczego wraz z realizacją zaprojektowanych na jego podstawie robót budowlanych mających na celu realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja bloku operacyjn Udostępniony przez: Marta Kropiwnicka Odsłon: 2157
WSZSL/DZ-54/17 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń na potrzeby Oddziału Kardiologicznego Udostępniony przez: Marta Kropiwnicka Odsłon: 811
WSZSL/DZ-57/17 Przetarg nieograniczony na dostawy produktu leczniczego BOSUTYNIB stosowany w programie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej Udostępniony przez: Kinga Frąckiewicz Odsłon: 131
WSZSL/DZ-37B/17 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. “Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń w budynku 2B po pralni na archiwum zakładowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” Udostępniony przez: Marta Kropiwnicka Odsłon: 200
WSzSL/DZ-48/17 Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych na potrzeby oddziału neurochrurgicznego Udostępniony przez: Barabara Stokłosa Odsłon: 307
WSZSL/DZ-51/17 Przetarg nieograniczony na dostawę: chłodziarek laboratoryjnych, zestawu do detekcji węzła wartowniczego, systemu przyzywowego oraz głowicy do aparatu usg Udostępniony przez: Marta Kropiwnicka Odsłon: 197
WSZSL/DZ-49/17 Przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych – ruksolitynib i sulfatazy iduronian - stosowanych w ramach programów lekowych Udostępniony przez: Marta Kropiwnicka Odsłon: 141
WSzSL/DZ-44/17 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Udostępniony przez: Barabara Stokłosa Odsłon: 1447
WSzSL/DZ-50/17- Przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych RUKSOLITYNIB stosowanych w programie lekowym Udostępniony przez: Kinga Frąckiewicz Odsłon: 143