Przetargi - Zamówienia Publiczne

Tytuł Autor Odsłony
WSZSSL/DZ-58A/17 Przetarg nieograniczony na dostawę sterylizatora niskotemperaturowego plazmowego wraz z sukcesywnymi dostawami czynnika sterylizującego Udostępniony przez: Marta Kropiwnicka Odsłon: 722
WSZSL/DZ-71/17 Przetarg nieograniczony na Dostawę sieciowej infrastruktury sprzętowej Udostępniony przez: Marta Kropiwnicka Odsłon: 351
WSZSL/DZ-72/17 Przetarg nieograniczony na dostawę kardiomonitorów parametrów podstawowych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy Udostępniony przez: Marta Kropiwnicka Odsłon: 179
WSZSL/DZ-28A/17 Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. “Przebudowa i modernizacja instalacji podstawowego i rezerwowego zaopatrzenia w wodę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy” Udostępniony przez: Marta Kropiwnicka Odsłon: 160
WSZSL/DZ-70/17 Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji, dostawy i wdrożenie Infrastruktury sprzętowej oraz dostawy i wdrożenie oprogramowania ogólnie dostępnego na rynku Udostępniony przez: Marta Kropiwnicka Odsłon: 766
WSZSL/DZ-69/17 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej , stacjonarnej w standardzie GSM oraz dostępu do Internetu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy Udostępniony przez: MONIKA KRZAK Odsłon: 514
WSzSL/DZ-45A/17 Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlano –wykonawczego wraz z realizacją zaprojektowanych na jego podstawie robót budowlanych mających na celu realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja bloku operacyj Udostępniony przez: Marta Kropiwnicka Odsłon: 1968
WSZSL/DZ-67/17 Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego Udostępniony przez: MONIKA KRZAK Odsłon: 171
WSzSL/DZ- 66/17 - Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Neonatologicznego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Wcześniaków, Noworodków i Dzieci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy Udostępniony przez: Kinga Frąckiewicz Odsłon: 514
WSzSL/DZ-56/17 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PRODUKTU LECZNICZEGO O NAZWIE SUBSTANCJI CZYNNEJ BOSUTYNIB STOSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU LEKOWEGO „LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ Udostępniony przez: Barabara Stokłosa Odsłon: 119