Przetargi - Zamówienia Publiczne

Tytuł Autor Odsłony
WSZSL/DZ-06/18 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO WYKONYWANIA BADAŃ NA ANALIZATORACH ABL 837 FLEX ORAZ AQT 90 FLEX, KTÓRYCH WYTWÓRCĄ JEST RADIOMETER - STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO Udostępniony przez: MONIKA KRZAK Odsłon: 151
WSzSL/DZ-01/18 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO WYKONYWANIA BADAŃ HEMATOLOGICZNYCH, W TYM MORFOLOGII KRWI, WRAZ Z NAJMEM DWÓCH ANALIZATORÓW Udostępniony przez: Barbara Stokłosa Odsłon: 237
WSZSL/DZ-04/18 Przetarg nieograniczony na dostawy produktu leczniczego PALIVIZUMAB stosowanego w programie leczenia zakażeń wirusem RS Udostępniony przez: Marta Kropiwnicka Odsłon: 136
WSZSL/DZ-05/18 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego Udostępniony przez: Marta Kropiwnicka Odsłon: 212
WSzSL/DZ-03/18 Przetarg nieograniczony na dostawę łóżek, szafek przyłóżkowych, stołu do okulistycznych zabiegów operacyjnych oraz diatermii do zabiegów okulistycznych Udostępniony przez: Barabara Stokłosa Odsłon: 1096
WSZSL/DZ-28B/17 Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. “Przebudowa i modernizacja instalacji podstawowego i rezerwowego zaopatrzenia w wodę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy” Udostępniony przez: Marta Kropiwnicka Odsłon: 246
WSZSL/DZ-64A/17 Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlano –wykonawczego wraz z realizacją zaprojektowanych na jego podstawie robót budowlanych mających na celu realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej Udostępniony przez: Marta Kropiwnicka Odsłon: 457
WSZSL/DZ-74/17 Przetarg nieograniczony na Dostawę i wdrożenie oprogramowania Szpitalnego Systemu Informatycznego Udostępniony przez: Marta Kropiwnicka Odsłon: 424
WSzSL/DZ-69A/17 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej , stacjonarnej w standardzie GSM oraz dostępu do Internetu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy Udostępniony przez: MONIKA KRZAK Odsłon: 675
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY: 1) TESTÓW PASKOWYCH DO BADAŃ REAKCJI ALERGICZNYCH I AUTOIMMUNOLOGICZNYCH WRAZ Z ZESTAWEM DO BADAŃ I IDENTYFIKACJI I NAJMEM ANALIZATORA 2) TESTÓW KASETKOWYCH DO WYKRYWANIA SUBSTANCJI NARKOTYCZNYCH I LEKÓW 3) PODŁOŻY I T Udostępniony przez: Kinga Frąckiewicz Odsłon: 460