Sekcja Zamówień Publicznych
Adres:
Ul. Iwaszkiewicza 5
Dolnośląskie
59-220 Legnica
Telefon:
tel. 76 72-11-142; 76 72 11 126
Faks:
fax. 76 72-11-127
Telefon komórkowy:
e-mail: zam.publiczne@szpital.legnica.pl