PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, tj. wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, projektów wykonawczych wszystkich branż, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, BIOZ, projektu aranżacji wnętrz, doboru i zestawienia wraz z wyceną wyposażenia medycznego, sprzętu i wyposażenia meblowego oraz projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego nad realizację zadania inwestycyjnego oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 16 marzec 2018 14:00 Muczyń Marcin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 16 marzec 2018 14:02 Muczyń Marcin
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 16 marzec 2018 14:04 Muczyń Marcin