Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP pdf 1.49 MB Kinga Frąckiewicz
SIWZ_WSZSL_08_19 pdf 237.69 KB Kinga Frąckiewicz
ZAŁĄCZNIK_NR_1_DO_SIWZ_OŚWIADCZENIE doc 27.50 KB Kinga Frąckiewicz
ZAŁĄCZNIK_NR_2_DO SIWZ_FORMULARZ_OFERTY doc 39.00 KB Kinga Frąckiewicz
ZAŁĄCZNIK_2A_FROMUKLARZ_ASORTYMENTOWO-CENOWY ods 41.08 KB Kinga Frąckiewicz
UWAGA_Z-DNIA_25.01.2019_ZMIANA_TERMINU_SKŁADANIA_i_OTWARCIA_OFERT pdf 37.42 KB Kinga Frąckiewicz
ZM_SIWZ_Z_DN_25.01.2019 pdf 238.34 KB Kinga Frąckiewicz
ZMIANA_ OGŁOSZENIA_O_ZAM_25.01.2019 pdf 30.99 KB Kinga Frąckiewicz
30_STYCZNIA_ODPOWIEDZI_08_ pdf 899.58 KB Kinga Frąckiewicz
30_STYCZNIA_ZMIANA_SIWZ_PN_08 pdf 241.34 KB Kinga Frąckiewicz
ZMIANA_ZAŁACZNIKA_2A ods 41.42 KB Kinga Frąckiewicz
ZESTAWIENIE_OFERT_PN_08 pdf 495.18 KB Kinga Frąckiewicz
KWOTY PRZZNACZONE-NA_SFINANSOWANIE-ZAMÓWIENIA_PN_08 pdf 89.88 KB Kinga Frąckiewicz
WZÓR OŚWIADZCENIA-GRUPA_KAPITAŁOWA_ doc 16.50 KB Kinga Frąckiewicz
POPRAWA TABELI - KWOTY PRZEZNACZONE NA SFINSOWANIE ZAMÓWIENIAIA pdf 88.18 KB Kinga Frąckiewicz
POPRAWA_ZESTAWIENIA _ZŁOÓZNYCH OFERT_WSZSL/DZ-08/19 pdf 123.81 KB Kinga Frąckiewicz
Informacja_z_marca_08_19_o _wyborze_ofert_najkorzystniejszych_WSZSL/DZ-08/19 pdf 1.08 MB Kinga Frąckiewicz
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 18 styczeń 2019 11:19 Kinga Frąckiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 styczeń 2019 14:17 Kinga Frąckiewicz
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 25 styczeń 2019 14:20 Kinga Frąckiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 styczeń 2019 13:07 Kinga Frąckiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 luty 2019 08:45 Kinga Frąckiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 luty 2019 14:32 Kinga Frąckiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 marzec 2019 14:18 Kinga Frąckiewicz