Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU_PN_46 pdf 148.78 KB Kinga Frąckiewicz
ZAŁĄCZNIK_NR_3_wzór Formularza ofertowego (druk oferty). doc 28.00 KB Kinga Frąckiewicz
ZAŁACZNIK_NR_1_wzór oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 33.00 KB Kinga Frąckiewicz
ZAŁĄCZNIK_NR_2_wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia docx 11.60 KB Kinga Frąckiewicz
ZAŁACZNIK _NR_4_ałącznik Nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 21.00 KB Kinga Frąckiewicz
SIWZ_46_DŹWIGI pdf 257.97 KB Kinga Frąckiewicz
POPRAWA_ZAŁACZNIK_NR_1_wzór_ośw_o speł_warun doc 32.50 KB Kinga Frąckiewicz
POPRAWA_ZAŁĄCZNIIK_NR_2_wzór_oświadcz_o_braku_podstaw_wykl docx 11.42 KB Kinga Frąckiewicz
ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT_PN_46 pdf 88.38 KB Kinga Frąckiewicz
WZÓR _OSWIADCZENIA _GRUPA _KAPITAŁOWA doc 17.50 KB Kinga Frąckiewicz
WYBÓR _OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ_PN_46 pdf 57.98 KB Kinga Frąckiewicz
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 27 wrzesień 2017 15:16 Kinga Frąckiewicz
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 27 wrzesień 2017 15:28 Kinga Frąckiewicz
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 27 wrzesień 2017 15:44 Kinga Frąckiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04 październik 2017 12:41 Kinga Frąckiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 październik 2017 13:38 Kinga Frąckiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 03 listopad 2017 12:38 Kinga Frąckiewicz