Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pdf 129.54 KB Kinga Frąckiewicz
SIWZ pdf 135.72 KB Kinga Frąckiewicz
Załącznik Nr 1 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia doc 26.50 KB Kinga Frąckiewicz
Załącznik Nr 2 – wzór Formularza Ofertowego doc 28.50 KB Kinga Frąckiewicz
Załącznik Nr 2A – formularz asortymentowo-cenowy xls 10.00 KB Kinga Frąckiewicz
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert pdf 239.86 KB Kinga Frąckiewicz
wybór oferty najkorzystniejszej pdf 382.36 KB Kinga Frąckiewicz
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 28 lipiec 2017 08:48 Kinga Frąckiewicz
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 28 lipiec 2017 08:52 Kinga Frąckiewicz
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 28 lipiec 2017 08:53 Kinga Frąckiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 04 sierpień 2017 12:49 Kinga Frąckiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 04 sierpień 2017 15:09 Kinga Frąckiewicz