Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
1_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU_37A_17 pdf 1.06 MB Marta Kropiwnicka
2_SIWZ_37A_17 pdf 221.65 KB Marta Kropiwnicka
3_ZAŁĄCZNIK_NR_1_OŚWIADCZENIE_O_BRAKU_PODSTAW_DO WYKLUCZENIA_37A_17 doc 48.00 KB Marta Kropiwnicka
4_ZAŁĄCZNIK_NR_2_OŚWIADCZENIE_O_SPEŁNIANIU_WARUNKÓW_UDZIAŁU_37A_17 docx 16.47 KB Marta Kropiwnicka
5_ZAŁĄCZNIK_NR_3_FORMULARZ_OFERTOWY_37A_17 doc 40.00 KB Marta Kropiwnicka
6_ZAŁĄCZNIK_NR_4_ZOBOWIĄZANIE_PODMIOTU_TRZECIEGO_37A_17 doc 30.00 KB Marta Kropiwnicka
7_PRZEDMIAR_37A_17 pdf 213.27 KB Marta Kropiwnicka
8_DECYZJA_PREZYDENTA_37A_17 zip 446.21 KB Marta Kropiwnicka
9_PROJEKT_BUDOWLANY_37A_17 zip 13.84 MB Marta Kropiwnicka
10_PROJEKT_WYKONAWCZY_37A_17 zip 38.81 MB Marta Kropiwnicka
11_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_37A_17 zip 2.92 MB Marta Kropiwnicka
odpowiedzi na zapytania nr 1 pdf 46.40 KB Barbara Stokłosa
siwz DZ 37A po zm. pdf 223.47 KB Barbara Stokłosa
zmiana ogłoszenia pdf 32.07 KB Barbara Stokłosa
Zestawienie z otwarcia ofert DZ 37A pdf 48.97 KB Barbara Stokłosa
INFORMACJA_O_UNIEWAŻNIENIU_POSTĘPOWANIA_37A_17 pdf 48.78 KB Marta Kropiwnicka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 26 czerwiec 2017 12:23 Marta Kropiwnicka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 07 lipiec 2017 14:45 Barbara Stokłosa
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 lipiec 2017 12:23 Barbara Stokłosa
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 18 lipiec 2017 14:44 Marta Kropiwnicka