Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU_37_17 pdf 1.04 MB Marta Kropiwnicka
SIWZ_37_17 pdf 219.38 KB Marta Kropiwnicka
1_OŚWIADCZENIE_O_BRAKU_PODSTAW_DO_WYKLUCZENIA_37_17 doc 48.00 KB Marta Kropiwnicka
2_OŚWIADCZENIE_O_SPEŁNIANIU_WARUNKÓW_UDZIAŁU_37_17 docx 16.57 KB Marta Kropiwnicka
3_FORMULARZ_OFERTOWY_37_17 doc 60.00 KB Marta Kropiwnicka
4_ZOBOWIĄZANIE_PODMIOTU_TRZECIEGO doc 30.50 KB Marta Kropiwnicka
5_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_37_17 zip 2.92 MB Marta Kropiwnicka
6_PROJEKT_BUDOWLANY_37_17 zip 13.84 MB Marta Kropiwnicka
7_PROJEKT_WYKONAWCZY_37_17 zip 38.81 MB Marta Kropiwnicka
8_DECYZJA_PREZYDENTA_37_17 zip 446.21 KB Marta Kropiwnicka
9_PRZEDMIAR_37_17 pdf 213.27 KB Marta Kropiwnicka
10_UNIEWAŻNIENIE_POSTĘPOWANIA_37_17 pdf 32.64 KB Marta Kropiwnicka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 08 czerwiec 2017 11:31 Marta Kropiwnicka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 08 czerwiec 2017 11:54 Marta Kropiwnicka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 26 czerwiec 2017 08:48 Marta Kropiwnicka