Przetargi - Zamówienia Publiczne

Tytuł Autor Odsłony
WSZSL/DZ-60/17 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WÓZKÓW I STOLIKÓW ZABIEGOWYCH Udostępniony przez: MONIKA KRZAK Odsłon: 46
WSZSL/DZ-61/17 Przetarg nieograniczony na dostawy Osprzętu do urządzeń na oddziale neonatologii i intensywnej terapii noworodków Udostępniony przez: MONIKA KRZAK Odsłon: 92
WSZSL/DZ-58/17 Przetarg nieograniczony na dostawę sterylizatora niskotemperaturowego plazmowego wraz z sukcesywnymi dostawami czynnika sterylizującego Udostępniony przez: Marta Kropiwnicka Odsłon: 104
WSZSL/DZ-59//17 Przetarg nieograniczony na dostawy urządzeń mających stanowić wyposażenie przebudowanego bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy Udostępniony przez: MONIKA KRZAK Odsłon: 177
WSZSL/DZ-55/17 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu na potrzeby Oddziału Neurochirurgicznego Udostępniony przez: Marta Kropiwnicka Odsłon: 626
WSzSL/DZ-47/17 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGICZNEGO Udostępniony przez: MONIKA KRZAK Odsłon: 165
WSZSL/DZ-53/17 - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA roboty budowlane dla zadania pn.: „MODERNIZACJA GAZOWEJ KOTŁOWNI PAROWEJ ORAZ WYKONANIE NOWYCH RUROCIĄGÓW PAROWYCH I KONDENSATU NA TRASIE KOTŁOWNIA PAROWA – ODBIORNIKI PARY W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNY Udostępniony przez: Kinga Frąckiewicz Odsłon: 144
WSZSL/DZ-45/17 Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlano –wykonawczego wraz z realizacją zaprojektowanych na jego podstawie robót budowlanych mających na celu realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja bloku operacyjn Udostępniony przez: Marta Kropiwnicka Odsłon: 841
WSZSL/DZ-54/17 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń na potrzeby Oddziału Kardiologicznego Udostępniony przez: Marta Kropiwnicka Odsłon: 622
WSZSL/DZ-57/17 Przetarg nieograniczony na dostawy produktu leczniczego BOSUTYNIB stosowany w programie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej Udostępniony przez: Kinga Frąckiewicz Odsłon: 59